Juni

Wat administreert u voor de Belastingdienst?

Geen Reacties »

Uw administratie dient voldoende ‘bewijskracht’ te bevatten om een controle door de fiscus zo snel mogelijk te laten verlopen. Per aangiftetijdvak moet u dan ook overzichten bijhouden van (klik op onderstaande links voor meer informatie):   Verder gaat de aandacht van de Belastingdienst ook uit naar:  

Teruggaaf vanwege oninbare vorderingen

Geen Reacties »

Betaalt uw klant uw factuur uiteindelijk niet of slechts gedeeltelijk? Dan heeft u btw betaald die u niet ontvangen hebt en deze kunt u terugvragen. Stuur met het verzoek gegevens mee waaruit blijkt dat de afnemer niet heeft betaald en niet zal betalen: Staan deze gegevens al op de factuur, dan kunt u ook een kopie van de factuur meesturen.