Wetgeving omtrent ‘BTW-nihilaangifte’

Geen Reacties »

Ondernemers die (wel eens) een zogenoemde ‘btw-nihilaangifte’ indienen omdat zij op het moment dat de btw-aangifte moet worden ingediend en de verschuldigde btw moet worden betaald, (nog) niet over de juiste of complete gegevens hiervoor beschikken, moeten rekening houden met nieuwe wetgeving. Sinds 1 januari 2014 kan het opzettelijk niet, dan wel te laat, voldoen van een op aangifte te betalen btw-bedrag worden gestraft met celstraf of een geldboete. Dit geldt niet voor aangiften die in een teruggaaf resulteren (of voor ‘echte’ nihilaangiften).

Deze strafbaarheid is niet aan de orde indien -in plaats van een ‘btw-nihilaangifte’ in te dienen- een aangifte naar een (niet te laag) geschat bedrag wordt gedaan en de ontvanger (en dus niet de inspecteur) tijdig om uitstel van betaling van dit bedrag wordt verzocht. Verder moeten ondernemers dan deze nihilaangifte tijdig (over het algemeen binnen zes weken) aanvullen met een juiste aangifte.

Vóór 1 januari 2014 was het niet of niet tijdig doen van een btw-aangifte zelf ook al strafbaar gesteld, maar het recht op strafvervolging verviel in deze gevallen wanneer alsnog een juiste en volledige aangifte werd gedaan. Deze bepaling voor de aangifte blijft overigens onverkort van kracht. Een onjuiste aangifte kan derhalve nog steeds worden hersteld door een juiste en volledige aangifte. De te late betaling kan echter niet meer worden hersteld.

Voorziet u problemen bij het tijdig voldoen aan uw btw-aangifte en betalingsverplichting? Neem dan contact op met profijt adviseurs!

Laat een reactie achter

*
*