Teruggaaf vanwege oninbare vorderingen

Geen Reacties »

Betaalt uw klant uw factuur uiteindelijk niet of slechts gedeeltelijk? Dan heeft u btw betaald die u niet ontvangen hebt en deze kunt u terugvragen. Stuur met het verzoek gegevens mee waaruit blijkt dat de afnemer niet heeft betaald en niet zal betalen:

    • naam en adres van uw afnemer
    • datum en nummer van de betreffende factuur
    • het niet-betaalde factuurbedrag
    • het bedrag aan btw dat u terugvraagt

Staan deze gegevens al op de factuur, dan kunt u ook een kopie van de factuur meesturen.

Laat een reactie achter

*
*