← Terug naar overzicht

Actiepunten 2023

Geplaatst op: 21 nov 2023

De eerste maanden in ons nieuwe pand
Inmiddels zijn we enigszins gesetteld op onze nieuwe locatie. Wij laten deze graag aan iedereen zien, maar gezien de drukte stellen we dit even uit naar komend voorjaar.
Ondanks verwoede pogingen is het ons vooralsnog niet gelukt om onze vacature voor assistent accountant (beginnend of gevorderd) op te vullen. Wij blijven intensief op zoek naar iemand die ons team wil versterken. Ken je nog iemand die graag in een klein, hecht team wil werken, dan horen wij dit heel graag.

Nieuwsbrief actiepunten  2023
Ons actiepunten overzicht 2023 kun je hier downloaden. Hierin staan enkele belangrijke wijzigingen op belastinggebied in 2024. Door jezelf goed voor te bereiden, kun je nog gebruik maken van voordelen die nog in 2023 gelden of juist wijzigingen die volgend jaar in gaan.

Wat ons betreft verzoeken wij je nog even extra aandacht te besteden aan de investeringsaftrek (ook wel KIA genoemd op pagina 3) en de verruimde lijfrentepremieaftrek t.b.v. jouw pensioen welke sinds 1 juli 2023 is ingegaan (pagina 17).
Voor de DGA lichten wij daarnaast graag het nieuwe progressieve stelsel voor dividenduitkeringen uit. In sommige gevallen kan het voordeliger zijn om een dividenduitkering pas in 2024 te doen i.p.v. 2023. Zie hiervoor pagina 9 van de bijlage.

De belastingrente is dit jaar omhoog gegaan van 4% naar maar liefst 6% (voor de inkomstenbelasting). Voor vennootschapsbelasting geldt zelfs een belastingrente van 8%.
Verwacht je een te betalen belastingaanslag over 2023 dan adviseren wij je dringend om een voorlopige aanslag op te laten leggen (of deze te verhogen). Neem contact met ons op om je hierbij te adviseren.

Tot slot nog extra aandacht voor de hogere belastingvrije kilometervergoeding per 1 januari 2024. Deze stijgt van € 0,21 naar € 0,23 per kilometer. Zie hiervoor pagina 10 van de bijlage.

Kleine voetnoot hierbij is dat de belastingplannen al wel zijn aangenomen door de Tweede Kamer, maar nog niet door de Eerste Kamer. Wijzigingen worden niet verwacht, maar zijn niet uit te sluiten.