← Terug naar overzicht

Belastingplannen 2021 en eindejaarstips 2020

Geplaatst op: 23 nov 2020

We bereiken bijna de laatste maand van wat wel (op zijn minst) een tumultueus jaar genoemd mag worden. Met het zicht op een preventief vaccin hoopt iedereen dat we deze moeilijke periode achter ons kunnen laten en we weer elkaar als vanouds mogen begroeten en dat alle ondernemers weer kunnen ondernemen. Wij hopen in ieder geval dat u en uw naasten de afgelopen periode gezond zijn doorgekomen.

In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:
Kantoor gesloten laatste 1,5 week van 2020
Vernieuwde website
Eindejaarstips 2020
Belastingplannen 2021

Kantoor gesloten
Ons kantoor is gesloten van woensdag 23 december t/m vrijdag 1 januari. Gelieve loonmutaties over december op tijd (uiterlijk 17 december) aan ons door te geven, zodat wij deze tijdig kunnen verwerken. Ook in onze laatste nieuwsbrief volgende maand zullen wij hier u hier nog aan helpen herinneren.

Website
De afgelopen periode is door ons hard gewerkt aan de content van onze nieuwe website. Deze website zal veel moderner zijn en zal u ook voorzien van extra informatie en achtergronden. Binnenkort zal de nieuwe website online staan.

Eindejaarstips
Hierbij wijzen we u als ondernemer er graag op om extra aandacht te besteden aan de investeringsaftrek. Om in aanmerking te komen voor de investeringsaftrek van 28% moet er minimaal € 2.400 (excl. btw) geïnvesteerd zijn. Indien u over 2020 reeds een of enkele investeringen heeft gedaan, maar nog geen € 2.400 is het zinvol nog te bekijken of er nog investering valt te doen in 2020. Heeft u nog geen investeringen verricht, maar overweegt u een investering, dan is het wellicht zinvol de investering in 2021 te doen, zodat u volgend jaar meer/opnieuw kans maakt om aan het grensbedrag van € 2.400 van de investeringsaftrek te komen.
Heeft u personeel, dan mag u in 2020 3%* van het totale (fiscale) loon aan onbelaste vergoedingen, verstrekking besteden. Dat geeft u als werkgever de mogelijkheid om, als u de financiële ruimte heeft, in deze moeilijke tijd uw medewerkers extra tegemoet te komen middels bloemetje, cadeaubon, bonus en/of kerstpakket. U kunt er hierbij voor kiezen om sectoren te helpen die getroffen zijn door de crisis.
* 3% bij een max. loonsom van € 400.000.
Moet u jaarlijks inkomstenbelasting (bij-)betalen, dan is het wellicht zinvol om een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2021 aan te vragen. Want door de opgelegde voorlopige aanslag in 1x te betalen (voor een uiterste datum), mag u 1,5% betalingskorting van de aanslag aftrekken! Een rentepercentage die u bij uw bank niet krijgt. Een ander voordeel zou kunnen zijn, wanneer u de voorlopige aanslag 2021 uiterlijk 31 december 2020 betaald, dat uw box 3 rendementsgrondslag ook lager komt te liggen. Zo bespaart u met de voorlopige aanslag 2x. Let op: niet altijd wordt de voorlopige aanslag 2021 al voor 31 december 2020 aan u gestuurd. Indien u wel die mogelijkheid heeft zou u hiervan gebruik kunnen maken.

Belastingplannen 2021
Onlangs zijn de belastingplannen 2021 goedgekeurd door de Tweede Kamer. De verwachting is dat er ook een meerderheid is in de Eerste Kamer (stemming op 15 december), dus vandaar dat wij u alvast informeren over de aanstaande wijzigingen.

Er zijn echter geen grote wijzigingen, maar toch zitten er een aantal punten in waar u wellicht uw voordeel uit kan halen. Eerst punt voor punt enkele essentiële wijzigingen zonder nadere toelichting:

Zelfstandigenaftrek wordt € 6.670 (was € 7.030). Deze gaat jaarlijks dalen met € 360 tot uiteindelijk € 3.240 in 2036.
Werkkostenregeling (WKR) voor ondernemingen met personeel: tot loonsom van € 400.000 bedraagt de vrije ruimte 1,7% (was in 2020 tijdelijk verhoogd tot 3%). Boven de € 400.000 1,18%
Het heffingsvrij vermogen in box 3 (spaargelden, aandelen etc.) wordt in 2021 flink verhoogd naar € 50.000 per persoon of € 100.000 met fiscaal partner (was € 30.846 c.q. € 61.692). Wel wordt het fictief (veronderstelde) rendement boven deze heffingsvrij vermogens omhoog, waardoor de belastingheffing boven dit heffingsvrije vermogen hoger wordt.
Overdrachtsbelasting is vrijgesteld voor startende kopers tussen 18 en 35 jaar met een koopwoning. Vanaf 1 april a.s. geldt een aanvullende voorwaarde dat deze koopwoning niet duurder mag zijn dan € 400.000. Beleggers gaan 8% overdrachtsbelasting betalen.
Bijtellingspercentage elektrische auto van de zaak bij kentekenstelling op of na 01-01-2021 bedraagt 12% van de cataloguswaarde tot € 40.000 (was 8%). Voor het bedrag daarboven geldt het reguliere bijtellingtarief van 22%.
Het tarief vennootschapsbelasting wordt verlaagd naar 15% (was 16,5%) tot winsten van € 245.000. Daarboven blijft het percentage 25%.

Baangerelateerde investeringskorting (BIK)
Extra aandacht besteden we aan een nieuwe investeringsregeling Baangerelateerde investeringskorting (kortweg BIK) genaamd. Dit is een tijdelijke (extra) stimuleringsregeling voor bedrijven met personeel om investeringen te doen in deze roerige tijden. De regeling geldt voor nieuwe investeringen die vanaf 1 januari 2021 tot uiterlijk 31 december 2022 worden gedaan. Bij grote (tot € 5 mln) investeringen geldt een kortingspercentage van 3,9%. Deze korting mag verrekend worden met de af te dragen loonheffingen. Let op: het minimale investeringsbedrag bedraagt € 1.500 per nieuw (dus niet eerder gebruikt) bedrijfsmiddel en minimaal € 20.000 per aanvraag. Tevens dienen deze investeringen ook uiterlijk in 2021 en 2022 geheel te zijn betaald en in gebruik genomen. Het combineren van deze investeringskorting met andere investeringsregelingen is toegestaan en maakt het voordeel dus nóg groter. Een voorbeeld is bijvoorbeeld de aanschaf van een elektrische bestelauto van € 75.000, welke samen met kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en milieu-investeringsaftrek tot een effectief voordeel kan leiden van 18,4% ca. € 13.800.

Graag helpen wij u verder met belastingtips of uw voorbereidingen op kalenderjaar 2021. Neemt u vooral contact met ons op wanneer u nog vragen heeft.