← Terug naar overzicht

Corona nieuwsbrief februari 2021

Geplaatst op: 15 feb 2021

Voorzichtig horen we de eerste optimistische geluiden over de versoepeling van de lockdown i.v.m. het virus. Maar er heerst nog veel onzekerheid, waardoor de overheid nog wel extra aanvullende steunmaatregelen heeft getroffen. Hieronder een overzicht van de steunmaatregelen welke onlangs of binnenkort aangevraagd kunnen worden:

  • NIEUW:Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
  • Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) 1e kwartaal 2021
  • Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 3.2 1e kwartaal 2021 (i.z. bijdrage werkgeverslasten)
  • Tijdelijke overbruggingsmaatregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) 3 en 4
  • Bijzonder uitstel van betaling vanwege coronacrisis

Voor zelfstandigen die voor geen enkele coronamaatregel in aanmerking komt heeft het kabinet TONK, Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke kosten, in het leven geroepen. De focus ligt hierbij op de woonkosten van de zelfstandige die door de crisis met terugval in inkomen heeft van doen. Er geldt hierbij dus geen criterium waarbij het inkomen van de partner wordt meengenomen om te berekenen of er recht is op deze vorm van bijstand. Uitvoering zal plaatsvinden door de gemeente, maar de precieze uitwerking hiervan is nog niet bekend (streefdatum 1 maart 2021).

Voor TVL geldt nog steeds dat het omzet verlies ten opzichte van dezelfde periode in 2019 tenminste 30% dient te zijn voordat er recht is op de steunmaatregel.

De verplicht gesloten non food detailhandelsondernemingen ontvangen een opslag voor de voorraad bovenop hun TVL. Ook ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche krijgen een aanvullende TVL-subsidie.

Er gelden diverse voorwaarden voor toekenning van TVL, maar de belangrijksten zijn dat de vaste lasten over het 1e kwartaal 2021 een bepaald minimum dienen te bedragen. Dit minimum hangt weer af van de sector waarin u bent ingeschreven bij de KvK.

De TVL voor het 1e kwartaal 2021 kan vanaf 15 februari worden aangevraagd bij het RVO (https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl#aanvragen)

NOW 3.2 kent een iets soepeler omzetverlies. Hiervoor geldt een minimum van 20% ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Dit is een verlaging t.o.v. eerdere NOW regelingen. In totaal wordt 80% van het verloren omzetpercentage van de loonsom gecompenseerd. M.a.w. heeft u een omzetverlies van 50% dan wordt 40% van de loonsom gecompenseerd.

NOW 3.2 kan aangevraagd worden van 15 februari 2021 t/m 14 maart 2021.

TOZO is beschikbaar voor zelfstandig ondernemers die financieel in de problemen komen door de coronacrisis. De inkomensondersteuning voor levensonderhoud is een aanvulling op het huishoudinkomen tot het sociaal minimum. Aan de hand van het (evt.) partnerinkomen wordt berekend of je nog recht hebt op TOZO om zo aan het sociaal minimum te komen.

TOZO 3 loopt nog t/m 31 maart en is dus nog aan te vragen. Vanaf 1 april 2021 gaat TOZO 4 in welke een looptijd kent van 1 april t/m 30 juni 2021. Aanvraag hiervan loopt via de gemeente.

Alle hierboven genoemde regelingen dienen iedere keer weer opnieuw aangevraagd te worden en lopen dus niet automatisch door wanneer u deze reeds ontvangt of ontvangen heeft.

Bijzonder uitstel van betaling vanwege coronacrisis was een regeling die aanvankelijk op 31 december jl. eindigde. Ook deze steunmaatregel is verlengd t/m 30 juni a.s. Wanneer uw onderneming betalingsproblemen heeft vanwege de coronacrisis kunt u tot en met 30 juni 2021 bijzonder uitstel van betalingen aanvragen. Wanneer u reeds een bestaande regeling heeft, kunt u verzoeken deze te verlengen.

Vanaf 1 oktober 2021 begint u met het aflossen van de belastingschuld via een betalingsregeling van 36 maanden.

Wanneer u vragen heeft over een van de steunmaatregelen of hulp bij de aanvraag hiervan, bel dan gerust met ons kantoor.