← Terug naar overzicht

Corona steunmaatregelen update

Geplaatst op: 21 sep 2020

In deze Corona update vindt u de volgende onderwerpen:

* Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)
* Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
* Uitstel van belastingen
* Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
* Prinsjesdag 2020

NOW 3
Het kabinet verlengt de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) per 1 oktober met 3 tijdvakken van 3 maanden, derhalve tot 1 juli 2021. In het eerste tijdvak komen bedrijven met een omzetdaling van ten minste 20% in aanmerking voor steun. Vanaf januari 2021 moet er sprake zijn van een omzetdaling van ten minste 30%.
De steun over 9 maanden kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80%, naar 70% naar 60%.
Tegenover de afbouw van de vergoeding, bestaat de mogelijkheid om de loonsom geleidelijk te laten dalen met 10%, 15% en 20% zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.

De aanvraag van NOW 3 gaat normaal gesproken op 16 november in. Hiermee wordt dan met terugwerkende kracht over het 1e tijdvak (1 oktober t/m 31 december 2020) een vergoeding worden ontvangen. De aanvraag loopt via het UWV.
Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
Mkb-ondernemers en zzp’ers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters kunnen ook na 1 oktober 2020 een subsidie aanvragen om hun vaste lasten te betalen. De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt met een paar aanpassingen verlengd tot en met juni 2021. Bedrijven vragen de TVL-subsidie steeds voor 3 maanden aan. Per 3 maanden is er maximaal € 90.000 beschikbaar. Deze grens gaat na 1 januari 2021 langzaam omlaag.

Net als bij NOW 3 bestaat TVL uit 3 perioden van 3 maanden. Bedrijven die aan de vooraarden van de TVL voldoen moeten iedere periode een nieuwe TVL aanvraag doen bij het RVO. De voorwaarden zijn nog wel gewijzigd:

Het bedrijf heeft minimaal €4.000 aan vaste lasten in 3 maanden (in plaats van 4 maanden).
Het maximum subsidiebedrag wordt €90.000 (in plaats van €50.000).
Na 1 januari 2021 wordt de TVL langzaam afgebouwd. De grens voor omzetverlies wordt dan in stappen verhoogd. Tot 31 december 2020 geldt nog de huidige grens van minimaal 30% omzetverlies.
Zowel NOW 3 als TVL 2 worden afgebouwd in 2021. De reden hiervoor is dat de overheid van de ondernemers verwacht dat zij zich aan de economische situatie aanpassen. Door de overheidssteun langzaam af te bouwen probeert de overheid de ondernemers tijd te geven om deze verandering door te voeren.
Uitstel van betaling belastingen
Tot 1 oktober a.s. kan er nog een bijzonder uitstel van betaling aangevraagd worden of verlening van een eerdere aanvraag, welke voor 3 maanden wordt verleend. Hiermee eindigt het uitstel uiterlijk op 31 december 2020.
Ook begint vanaf 1 januari 2021 de afbetaling van de openstaande belastingbedragen waarvoor uitstel van betaling hebt verleend. Daarvoor krijgt u ruim de tijd: 2 jaar.
In de periode waarin u bijzonder uitstel van betaling had, hebt u een belastingschuld opgebouwd. De Belastingdienst biedt u daarvoor een ruime betalingsregeling aan. U krijgt van 1 januari 2021 tot 1 januari 2023 de tijd om uw belastingschuld af te lossen. U betaalt dan 24 maanden lang elke maand een vast bedrag. Als u eerder wilt afbetalen, kan dat natuurlijk. Ook kunt u tussen 1 januari 2021 en 1 januari 2023 naast het vaste maandelijkse bedrag extra aflossen.
In september 2020 kunt u een brief tegemoet zien van de Belastingdienst waarin bovenstaande uitgebreid wordt uitgelegd.
In december 2020 kunt u wederom een brief tegemoet zien van de Belastingdienst. Hierin staat vervolgens nog het volgende:

een voorlopig overzicht van uw belastingschuld
de voorwaarden van de betalingsregeling
het maandbedrag van de betalingsregeling
In maart 2021 ontvangt u weer een brief van de Belastingdienst, met:

een definitief overzicht van uw belastingschuld
(eventueel) het aangepaste maandbedrag van de betalingsregeling
Bij een te late betaling geldt nog tot 1 december 2021 een invorderingsrente van 0,01% (normaal 4% of 8% in het geval van vennootschapsbelasting)

Tijdelijk overbruggelingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) 3

Op 1 oktober loopt TOZO 2 af. Deze regeling voor zelfstandig ondernemers voorziet deze in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis onder het sociaal minimum daalt.  Vanaf 1 oktober is TOZO 3 van kracht. TOZO 2 wordt niet automatisch verlengd. U dient zelf TOZO 3 aan te vragen bij uw gemeente. Bij de aanvraag verklaart u of uw situatie sinds de vorige aanvraag is veranderd of niet en dat uw totaal aan beschikbare geldmiddelen lager is dan de toegestane grens van € 46.520. TOZO 3 geldt tot 1 juli 2021. De aanvraag van TOZO 3 kan in de meeste gemeente nu al ingediend worden. Tot 1 december kan er nog met terugwerkende kracht een aanvraag hiervoor worden ingediend.
Prinsjesdag 2020

Afgelopen dinsdag was het Prinsjesdag. Op deze dag deelt het kabinet o.a. de voorgenomen gewijzigde belastingregels voor 2021 aan. Deze worden de komende tijd uitgebreid uitgelegd en verdedigd in de Tweede Kamer. Maar aangezien de coalitie geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer is het de verwachting dat op enkele punten de belastingregels voor 2021 nog wel (op details) worden gewijzigd. Daarom ontvangt u in de loop van november van ons een nieuwsbrief waarin wij op de nieuwe plannen in zullen gaan en dan ook uitgebreider stil zullen staan bij de wijzigingen voor u als ondernemer en of en hoe u nog voordeel kunt behalen door keuzes juist dit of volgend jaar maken.