← Terug naar overzicht

Eindejaarsnieuwsbrief 2021

Geplaatst op: 1 dec 2021

Inmiddels heeft Sinterklaas het land weer verlaten en zie je overal weer kerstbomen verschijnen. De maand december vliegt altijd voorbij. Nog enkele weken en we hebben weer een schaal oliebollen voor onze neus staan. Toch goed om nog even stil te staan bij enkele zaken aangaande de administratie:

 • Inventariseren van uw voorraad per 31-12-2021
 • Bent u werkgever: dan heeft u van de Belastingdienst een “Mededeling loonheffingen gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas” ontvangen. Graag ontvangen wij deze.
 • Heeft u een doorlopende machtigingscode van de Belastingdienst ontvangen, dan ontvangen wij deze graag.

Steunmaatregelen opnieuw open
Door de nieuwe coronamaatregelen heeft het kabinet de steunmaatregelen toch weer geopend.

TVL Q4 2021 (Tegemoetkoming Vaste Lasten)
De subsidieperiode loopt van 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021. Het loket is nog niet open maar kan binnenkort worden aangevraagd bij RVO.
De belangrijkste voorwaarden voor TVL Q4 2021 zijn:

 • Meer dan 30% omzetverlies in het 4e kwartaal van 2021 vergeleken met het 4e kwartaal van 2019 óf het 1e kwartaal van 2020. Je kunt de gunstigste periode kiezen.
 • De vaste lasten zijn minimaal € 1.500 per kwartaal.

NOW 7.0 (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid)
De subsidieperiode bedraagt hier alleen de maanden november en december 2021. Het loket voor aanvragen is onlangs geopend bij het UWV.
De belangrijkste voorwaarden voor NOW 7.0 zijn:

 • Minimaal 20% omzetverlies. De referentieperiode is de totale omzet 2019 gedeeld door 6.
 • Maximaal op te geven omzetverlies 80%.
 • Inspanningsverplichting om werknemers te begeleiden in een ‘van werk-naar-werk’-traject
 • Een bonus- en dividendverbod voor 2021 aan bestuurders, directie en aandeelhouders.

Afsluitend nog de hoofdpunten van enkele fiscale tips, attentiepunten en nieuwtjes welke hieronder nader worden toegelicht:

 • Scholingsaftrek verdwijnt per 01-01-2022
 • E-Herkenning
 • Thuiswerkvergoeding personeel
 • Nieuwe collega: Joke Beumer
 • Kantoor gesloten laatste week van december

Scholingsaftrek verdwijnt definitief per 2022
Per 1 januari 2022 is het niet meer mogelijk om uw scholingsuitgaven in mindering te brengen op uw inkomen in de aangifte inkomstenbelasting 2022. Studeert u op dit moment of bent u van plan om een studie te volgen, dan kunt u in de aangifte inkomstenbelasting 2021 nog wel de aftrekpost meenemen, mits u de betaling aan de onderwijsinstelling (en/of boekhandel) hiervoor nog uiterlijk in 2021 heeft gedaan.
Let op: dit geldt niet voor ondernemers en hun studiekosten of die van hun personeel.

E-herkenning
Vanaf volgend jaar kunnen BV’s en samenwerkingsverbanden (maatschap en VOF) nog uitsluitend aangiften BTW en vennootschapsbelasting (in geval van BV) indienen met een E-herkenning. E-Herkenning is een beveiligde manier van inloggen welke nagenoeg elke overheidsinstantie tegenwoordig gebruikt. Wij adviseren dat elke BV en samenwerkingsverbanden een E-herkenning aanvraagt voor zijn/haar organisatie, zodat er te allen tijde gebruik van kan worden gemaakt. Het gehele proces van aanvraag van E-herkenning tot het moment dat het kan worden gebruikt neemt namelijk minimaal ruim een maand in beslag. Wanneer de organisatie de E-herkenning alleen gebruikt voor aangiften bij de Belastingdienst, kan een compensatie worden aangevraagd. Met deze E-herkenning kan echter geen gebruik worden gemaakt om in te loggen bij UWV of RVO! U heeft tenminste niveau 3 nodig van E-Herkenning (EH3) om aangiften te kunnen doen. Wanneer wij uw aangiften bij de Belastingdienst verzorgen hoeft u hiervoor niets te doen of aan te vragen.
Voor sommige zaken moet u ons ook eerst machtigen via E-herkenning om namens u zaken bij de overheid te kunnen regelen. Doe navraag bij uw contactpersoon bij profijt adviseurs wanneer u twijfelt wat u moet doen. Meer informatie vindt u ook op www.eherkenning.nl

Voor eenmanszaken wijzigt er verder niets, aangezien deze hun aangiften met behulp van hun DigiD kunnen indienen.

Thuiswerkvergoeding personeel
Werkt uw personeel geheel of gedeeltelijk thuis, dan mag u een thuiswerkvergoeding van € 2 per dag belastingvrij aan uw werknemer vergoeden. Let er wel even op dat deze vergoeding niet mag samenvallen met de belastingvrije reiskostenvergoeding voor woon-werk. Wanneer uw werknemer de helft van de dag thuis werkt en de andere helft van de dag naar kantoor reist en daar werkt, mag maar 1 vergoeding verstrekt worden: ofwel de thuiswerkvergoeding danwel de reiskostenvergoeding woon-werk. Bovenop de vergoeding van € 2 per dag mag de werkgever nog een vergoeding verstrekken voor de internetaansluiting van de werknemer en mag de werkgever de inrichting van de thuiswerkplek belastingvrij ter beschikking stellen.

Nieuwe collega: Joke Beumer
Per 1 januari a.s. wordt ons team uitgebreid met onze nieuwe collega Joke Beumer. Joke komt uit Deventer en heeft al ruime ervaring bij collega-kantoren opgedaan. In een van de komende nieuwsbrieven en website zal zij zich nader voorstellen.

Kantoor gesloten
Het kantoor is gesloten in de laatste week van december: van 27 t/m 31 december.

Tot slot wenst ons team u allen gezellige kerstdagen en een gezond en gelukkig 2022!