← Terug naar overzicht

Nieuwsbrief februari 2021

Geplaatst op: 25 feb 2021

Naast onze nieuwsbrieven met waarin wij u op de hoogte stellen van de steunmaatregelen van de overheid i.v.m. de coronacrisis, zijn er ook andere nieuwsberichten.

Nieuwe medewerker
Sinds 1 februari jl. is Sidar bij ons kantoor werkzaam. Sidar studeert op Saxion te Enschede Fiscaal Recht en zal op regelmatige basis op ons kantoor werkzaam zijn. Wij wensen hem veel succes en plezier in ons team.

Vacature
Daarnaast is ons kantoor op korte termijn op zoek naar een assistent-accountant (c.q. assistent-belastingadviseur). De vacature kunt u vinden op onze website.

Voorlopig ingevulde aangifte (VIA)
Om ervoor zorg te kunnen dragen dat uw gegevens volledig worden ingestuurd naar de Belastingdienst, dienen wij altijd een zgn. VIA-verzoek voor al onze cliënten in bij de Belastingdienst. VIA staat voor Vooraf Ingevulde Aangifte. Hiermee hebben wij inzage in de gegevens die de Belastingdienst al van u heeft.
Naar aanleiding van ons verzoek stuurt de Belastingdienst u (en uw evt. partner) een VIA machtiging toe. Wij verzoeken u vriendelijk ons deze machtigingscode toe te sturen, waardoor wij uw gegevens na kunnen gaan en correcties achteraf door de Belastingdienst te voorkomen. De machtiging mag u opsturen of naar ons mailen, wat voor u het makkelijkst is.

Uitstel aangifte
Tevens dienen wij voor al onze cliënten een uitstelverzoek in bij de Belastingdienst. Hierdoor hoeft u uw aangifte inkomstenbelasting niet uiterlijk 30 april a.s. ingediend te hebben.

OZB-aanslag
Binnenkort ontvangt u de aanslag onroerende zaakbelasting van uw gemeente. Op deze aanslag staat de WOZ-waarde vermeld op de peildatum 1 januari 2020. Op basis van deze WOZ-waarde stelt de gemeente de aanslag voor de onroerendezaakbelastingen voor dit jaar vast. Maar de WOZ-waarde is ook van belang geworden voor steeds meer andere belastingen, zoals de inkomstenbelasting en de schenk-  en erfbelasting. Het verdient daarom aanbeveling deze beschikking te controleren. Wanneer u het niet eens bent met de vastgestelde waarde in de WOZ-beschikking, dan moet binnen 6 weken na de dagtekening van de beschikking daartegen bezwaar aantekenen bij de gemeente.
Zorg dat er tijdig bezwaar wordt gemaakt. Is de 6-wekentermijn verstreken zit u weer een jaar vast aan de vastgestelde WOZ-waarde voor de gemeentelijke heffingen, maar ook voor de andere belastingen.

Voorlopige aanslag inkomstenbelasting en inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet
De Belastingdienst heeft onlangs de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting (en inkomensafhankelijke bijdragen zorgverzekeringswet) 2021 verstuurd. Waar u voorgaande jaren nog wel een mooie betalingskorting mocht toepassen bij betaling van de voorlopige aanslag ineens, heeft u ongetwijfeld gezien dat deze dit jaar slecht één of enkele euro’s bedraagt. Dit heeft te maken met de verlaging van de heffingsrente die de Belastingdienst hanteert. Voorheen bedroeg deze 4%, maar door de coronacrisis is deze tijdelijk verlaagd naar 0,01%. Dit is prettig wanneer u achteraf een aanslag krijgt, maar dus minder gunstig bij een voorlopige aanslag. Dit maakt het ineens betalen van de voorlopige aanslagen minder aantrekkelijk. U kunt derhalve net zo goed maandelijks betalen.

Mocht uw voorlopige aanslag 2021 zijn gebaseerd op een te hoog geschat inkomen of winst over 2021, dan kunt u deze door ons laten verlagen. Gelieve dan even contact met u op te nemen met uw contactpersoon van ons kantoor.

Urencriterium i.v.m. corona
Het kabinet komt ondernemers tegemoet die hun fiscale voordelen dreigen te verliezen omdat zij door de coronacrisis weinig uren kunnen maken. Daarvoor is het zogeheten urencriterium van 1.225 uur ook in 2021 versoepeld. Over 2020 gold deze versoepeling ook al.