← Terug naar overzicht

Nieuwsbrief herfst 2021

Geplaatst op: 27 sep 2021

De (zomer-)vakantie is voor de meesten inmiddels achter de rug. In Den Haag kibbelen partijen over de begroting van volgend jaar. Over enkele voorgenomen belastingplannen heeft u inmiddels een update van ons ontvangen. Zodra de plannen ook door de Eerste Kamer zijn aangenomen, zullen wij u nog nader informeren en u voorzien van eindejaarstips waarmee u uw voordeel kunt doen.
Maar ook in aanloop naar de eindejaarstips voorzien wij u nog graag van actueel nieuws.

In deze nieuwsbrief:

  • In rekening gebrachte BTW in andere EU landen
  • Uitstel van betaling Belastingdienst i.v.m. coronacrisis
  • Overige coronasteunmaatregelen

Op tijd BTW uit andere EU-landen terugvragen
Heeft u als BTW-ondernemer BTW betaald in andere EU-landen in 2020? Dan kunt u deze onder voorwaarden weer terugvragen bij de Belastingdienst. Dit kan tot uiterlijk 30 september a.s. via het portaal ‘Teruggaaf BTW uit andere EU-landen’. Het kan dan bijv. gaan om kosten die zijn gemaakt tijdens een zakenreis. Op deze kosten zit buitenlandse BTW welke u kunt terugvragen bij de Nederlandse Belastingdienst.
Enkele van de voorwaarden zijn:

  • De teruggaaf van het BTW-bedrag moet minimaal € 50 zijn. Voor sommige EU-landen geldt een lagere drempel.
  • De kosten moeten zakelijke (en dus geen privé) kosten zijn. De in het buitenland getankte brandstof voor een auto die op de zaak staat zijn zakelijke kosten.
  • U moet een BTW ondernemer zijn. Van BTW vrijgestelde ondernemers hebben dit recht niet.

Let op: uiterlijk 30 september a.s. moet het verzoek zijn ingediend!

Uitstel van betaling Belastingdienst
Het automatisch uitstel van betaling vanwege de coronacrisis zoals de Belastingdienst deze hanteerde, stopt per 1 oktober a.s. Van ondernemers wordt verwacht dat zij per deze datum weer gewoon hun aangiften die na deze datum zijn ingediend betalen of afdragen. Wilt u nog wel uitstel van bijv. de betaling van de aangifte BTW over het 3e kwartaal 2021, dan moet daarvoor weer gewoon een verzoek worden ingediend zoals dit ook voor de coronacrisis het geval was. Er geldt nog een verlaagde invorderingsrente van 0,01% tot tenminste 31 december 2021.
Voor de reeds uitgestelde belastingbetalingen geldt dat deze pas vanaf 1 oktober 2022 terugbetaalt moeten worden. Hiervoor krijgt de ondernemer dan 5 jaar de tijd.
Indien u gebruik heeft gemaakt van de ‘corona’ uitstelregeling kunt een dezer dagen een brief ontvangen van de Belastingdienst met informatie hierover.

Overige coronasteunmaatregelen
Per 1 oktober a.s. worden eveneens andere coronasteunmaatregelen beëindigd. Alleen specifieke maatregelen – zoals Garantiefonds Evenementen – blijven wel van kracht.

Aanvragen
Aanvraag van TVL 3e kwartaal kan nog ingediend worden t/m 26 oktober a.s.
Aanvraag van NOW 6.0 kan nog ingediend worden t/m 30 september a.s.

Afrekening van de ontvangen voorschot steunmaatregelen dient nog wel plaatsvinden:Voor NOW 1 (over de periode maart t/m mei 2020: uiterlijk 31 oktober a.s.
Voor TVL 1e kwartaal 2021: uiterlijk 1 oktober a.s.

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrieven nog vragen hebben, dan staan profijt adviseurs voor u klaar om deze te beantwoorden.