← Terug naar overzicht

Nieuwsbrief maart 2021

Geplaatst op: 31 mrt 2021

Per 1 juli a.s. wijzigen de regels m.b.t. de BTW heffing voor zgn. afstandsverkopen. Dit zijn verkopen waarbij de goederen vanuit Nederland naar een ander EU-land of niet EU-land worden verzonden naar particulieren (of niet BTW-plichtige ondernemingen). Dit kan grote gevolgen hebben voor bijv. webshops in Nederland die aan particulieren in andere landen leveren.

Unieregeling BTW voor webshops met EU-leveringen

Vanaf 1 juli a.s. gaat de nieuwe Unieregeling voor afstandsverkopen binnen de Europese Unie in. De huidige regeling ten aanzien van BTW worden hiermee flink vereenvoudigd.

Tot 1 juli gold de regeling dat wanneer je als webshop boven een bepaald drempelbedrag aan levering had aan afnemers in één bepaald EU land, dan diende je in dat betreffende land aan te melden als BTW ondernemer en ook in dat betreffende land de specifieke BTW aangifte in te dienen. Webshops in meerdere landen actief moesten zo in 2 of meer landen hun BTW aangiften indienen.

Om dit proces te vereenvoudigen mag de ondernemer de buitenlandse BTW afdragen aan de Nederlandse Belastingdienst. Er komt dus een éénloketsysteem. Hiervoor moet de ondernemer zich wel eerst aanmelden via ‘Mijn Belastingdienst Zakelijk’. Dit is mogelijk vanaf 1 april a.s.

Er gelden voorwaarden:

 • Het moet gaan om leveringen aan klanten binnen de EU die zelf geen BTW aangiften doen (meestal particulieren).
 • Het moet gaan om levering van goederen die al binnen de EU zijn, welke door u rechtstreeks worden geleverd.
 • Het gaat uitsluitend om levering van goederen. Enkele goederen, zoals vervoermiddelen en montagegoederen, zijn hiervan uitgesloten.
 • U neemt pas deel wanneer uw omzet in het 1e jaar van buitenlandse leveringen boven de € 10.000 komt.
 • Bij omzet onder de € 10.000 dient u nog gewoon Nederlandse BTW in rekening te brengen.

U dient zich aan te melden om gebruik te maken van de Unieregeling.

Aangifte en afdracht hiervan vindt na afloop van ieder kwartaal plaats.

Deelname is niet verplicht. U mag zich ook in ieder land waaraan u levert aanmelden als BTW-plichtige en in het betreffende land aangifte doen.

Invoerregeling voor EU webshops met leveringen van buiten de EU

Verkoopt u goederen van buiten de EU rechtstreeks aan EU klanten die geen BTW aangiften doen, ook daarvoor is een vereenvoudigde manier via een éénloketsysteem: Invoerregeling.

Wanneer u bijvoorbeeld goederen via uw webshop vanuit China rechtstreeks laat bezorgen aan particulieren in Duitsland maakt u gebruik hiervan. De BTW vrijstelling van € 22 is komen te vervallen per 1 juli a.s.

Er gelden voorwaarden:

 • Het moet gaan om leveringen van buiten de EU aan klanten binnen de EU die zelf geen BTW aangiften doen (meestal particulieren).
 • Het moet gaan om levering van goederen van buiten de EU zijn, welke niet door u rechtstreeks worden geleverd. Dus een levering vanuit uw buitenlandse leverancier rechtsreeks aan uw
 • klant.
 • De waarde per zending mag niet meer zijn dan € 150 (dus excl. verzekering en verzendkosten).
 • Accijnsgoederen (bier, wijn, tabaksproducten) zijn uitgesloten.
 • U dient zich aan te melden om gebruik te maken van de Invoerregeling.
 • Aangifte en afdracht van de BTW via de Invoerregeling vindt maandelijks plaats.

Ook de Invoerregeling is niet verplicht. Indien u geen gebruik hiervan maakt dient u BTW te betalen in het land waar uw zending heen gaat.

Wilt u wel gebruik maken de invoerregeling dan kan u zich aanmelden via ‘Mijn Belastingdienst Zakelijk’. Dit is mogelijk vanaf 1 april a.s.