← Terug naar overzicht

Nieuwsbrief oktober 2022

Geplaatst op: 24 okt 2022

Over ons kantoor
In september 2022 zijn Mendy ten Veen en Michèl ter Braak geslaagd voor hun RB-opleiding. Dit is een pittige 5-jarige opleiding, welke zij met goed gevolg hebben afgesloten. Hierdoor mogen zij zich Register Belastingadviseur noemen en de titel RB voeren. Het verplicht hen om jaarlijks 40 educatiepunten te behalen door erkende studies te volgen op het fiscale vakgebied.

Belastingrente en voorlopige aanslag 2022
Inmiddels staat het tarief voor de belastingrente voor inkomstenbelasting weer op 4% en voor vennootschapsbelasting op 8%. Deze wordt berekend voor aanslagen die worden opgelegd na 1 juli 2023.
Belastingrente is eenvoudig te voorkomen door een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2022 aan te vragen waarin een winst wordt aangegeven die overeen komt met de verwachte winst over 2022. Wij adviseren al onze cliënten dringend om hier zelf goed naar kijken of contact op te nemen met je accountmanager om dit te bespreken.

VIA machtigingen Belastingdienst
Door ons kantoor worden zgn. doorlopende VIA-machtigingen aangevraagd voor al onze cliënten. Deze VIA-machtiging stelt onze software in staat om gegevens van onze cliënt die toch al bekend zijn bij de Belastingdienst in te lezen. Dit voorkomt achteraf correcties door de Belastingdienst en dus dat de aangifte sneller afgehandeld wordt.
Deze machtigingscode wordt naar u gestuurd door de Belastingdienst. Zodra u deze ontvangt, ontvangen wij graag de bladzijde waar de activatiecode op staat. Zou u deze z.s.m. na ontvangst naar ons willen sturen? Er worden geen gegevens aan ons doorgestuurd die niet bekend bij ons mogen zijn, alleen de financiële gegevens die we toch al via u zouden moeten ontvangen.

Indexatie 2023
Ook wij worden geconfronteerd met oplopende kosten. Onze (software-)leveranciers laten hun prijzen fors stijgen per 1 januari a.s. Daarnaast willen wij onze gewaardeerde collega’s graag perspectief blijven bieden in hun persoonlijke situatie. Dus ook op gebied van loonkosten zullen wij – conform de oproep van het kabinet aan het bedrijfsleven – als werkgever onze verantwoordelijkheid nemen.

Wij kijken op dit moment kritisch naar onze organisatie om, waar mogelijk, kosten te besparen zonder dat dit ten koste gaat van de betrouwbaarheid van onze dienstverlening. Wij ontkomen er echter niet aan om op onze dienstverlening een hogere indexatie door te voeren dan u van ons gewenst bent. Wij baseren onze indexatie op de CPI Dienstenprijsindex die naar verwachting op jaarbasis uitkomt op ca. 11% (bron: CBS). Wij hebben echter besloten om het percentage te hanteren van het tweede kwartaal 2022 en per 1 januari 2023 al onze diensten en prijsafspraken met 10% te verhogen.

Heb je nog vragen over dit bericht of mocht je behoefte hebben aan een nadere uitleg, neem dan gerust contact op met jouw accountmanager.