← Terug naar overzicht

Nieuwsbrief voorjaar 2023

Geplaatst op: 23 mrt 2023

In deze nieuwsbrief de volgende onderpen:

  • Belastingrente niet verhoogd voor vennootschapsbelasting
  •  Willekeurige afschrijvingen op investeringen in 2023
  • Tegemoetkoming energiekosten
  • Kantoor gesloten

Belastingrente
Uit eerder berichtgeving bleek dat de Belastingdienst de belastingrente voor vennootschapsbelasting (voor BV’s) per 1 maart 2023 zou verhogen van 8% naar 10,5%. Het kabinet heeft op het laatst echter besloten deze verhoging niet door te voeren. Later in het voorjaar worden de percentages van de belastingrente weer opnieuw bekeken. De rente op de verschuldigde vennootschapsbelasting blijft derhalve 8%. Voor de inkomstenbelasting blijft deze staan op 4%.

Willekeurige afschrijvingen in 2023
Alle investeringen gedaan in 2023 mogen eenmalig willekeurig (max. 50%) worden afgeschreven. Hierdoor kan een ondernemer zijn winst over 2023 eenmalig flink laten dalen waardoor minder belasting verschuldigd is over de winst van 2023. Uitzondering op deze regeling zijn investeringen in bromfietsen en motoren, personenauto’s, investeringen bedoelt voor verhuur en aanschaf van gebouwen.

Tegemoetkoming energiekosten
Vanaf 21 maart is het voor ondernemingen mogelijk om een Tegemoetkoming energiekosten (TEK) aan te vragen. Een onderneming heeft hier rechtop wanneer ze minimaal 7% van hun omzet kwijt zijn aan energiekosten. De TEK-regeling kan met terugwerkende kracht vanaf 1 november worden aangevraagd en loopt tot het einde van dit jaar, maar dient uiterlijk 2 oktober a.s. aangevraagd te zijn. De aanvraag kan worden gedaan bij het RVO (https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/tek/tek-regeling).

Kantoor gesloten
Op Goede Vrijdag (vrijdag 7 april), Tweede Paasdag (maandag 10 april), Koningsdag (donderdag) 27 april en vrijdag 28 april is ons kantoor gesloten.