← Terug naar overzicht

Nieuwsbrief voorjaar 2024

Geplaatst op: 27 mrt 2024

Vanwege de enorme voorjaarsdrukte ontvang je dit keer een beknopte nieuwsbrief met vooral nieuws vanuit ons kantoor

 

  • Voorlopige aanslagen i.v.m. heffingsrente
  • Nieuwe collega: Nando
  • Kantoor gesloten
  • Joke geslaagd voor PDL

Afgelopen maand zijn wij o.a. erg druk geweest met het aanvragen van voorlopige aanslagen voor onze cliënten. Dit vooral vanwege de forse rente van 7,5% die de Belastingdienst rekent bij aanslagen opgelegd na 1 juli na het einde van het kalenderjaar waarover aangifte gedaan moet worden. Wij adviseren alle klanten die jaarlijks een te betalen aanslag verwachten om alvast een voorlopige aanslag aan te vragen om het rentedeel op de aanslag te vermijden of op zijn minst zo laag mogelijk te houden.

Wellicht heb je hem al aan de telefoon gehad, maar per begin maart is onze nieuwe collega: Nando Berkemeijer bij ons werkzaam. Nando is 29 jaar, komt uit Apeldoorn en heeft in het verleden vooral op financiële administraties gewerkt. Het belastingvak gaat hij bij ons leren, alsmede via opleidingen.

Op Goede Vrijdag 29 maart en maandag Tweede Paasdag 1 april is ons kantoor gesloten.

Begin deze maand is Joke geslaagd voor de cursus Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL). In deze praktijkgerichte cursus wordt de cursist opgeleid tot een volwaardige salarispro door lesstof gericht op correcte verloning van salaris op basis van huidige wet- en regelgeving, maar ook als aanspreekpunt voor vragen over loonstroken en/of aangiften loonheffingen en advisering hierover. Joke nogmaals van harte met het behalen van je diploma!

Wij wensen je fijne Paasdagen!