← Terug naar overzicht

Nieuwsbrief zomer 2021

Geplaatst op: 24 jun 2021

Terwijl de beperkingen vanwege corona volgende week nagenoeg worden opgeheven en we zomers weer in het vooruitzicht hebben, ontvangt u hierbij onze nieuwsbrief.

In de komende maanden is de bezetting van onze kantoren te Raalte, Losser en Deventer minder dan regulier door de vakantieperiode.

Tot slot wensen wij u alvast een fijne vakantieperiode toe!

In deze laatste nieuwsbrief voor de zomer hebben wij de volgende aandachtspunten voor u en uw onderneming:
* BTW webshops buitenland
* Aanlevering administratie i.v.m. BTW aangifte
* Aanlevering loonmutaties in juli en augustus
* Verhoging invorderingsrente
* Update corona steunmaatregelen
* Kantoor Losser
* Social media

BTW webshops buitenland:
In onze nieuwsbrief van 30 maart jl. hebben we al uitgebreid stilgestaan bij de nieuwe BTW regeling welke geldt voor webshops met buitenlandse particuliere afnemers welke per 1 juli a.s. in werking treedt.

Aanlevering administraties i.v.m. BTW aangifte in juli 2021
De komende maand dient de 2e kwartaalaangifte BTW voor veel ondernemers ingediend te worden. Indien u deze door ons laat verzorgen verzoeken wij u uw administratie tijdig aan te leveren. Onze planning voor de vakantie is krapper dan normaal. Dus graag zo spoedig mogelijk. De uiterlijke datum voor het tijdig aanleveren is 15 juli 2021.

Aanlevering loonmutaties in juli en augustus
Ook verzoeken wij u voor de aanlevering van loonmutaties over juli en (alvast) over augustus tijdig aan te leveren. I.v.m. de vakantieplanning op ons kantoor verzoeken wij, voor zover mogelijk, de loonmutaties vóór 14 juli resp. 14 augustus aan ons door te geven. Hartelijk dank voor uw medewerking daarbij.

Verhoging invorderingsrente:
Vanwege de coronacrisis is de invorderingsrente van de Belastingdienst verlaagt tot 0,01%. Per 1 januari vindt waarschijnlijk een verhoging plaats naar 1%, vanaf 1 juli 2022 naar 2%, vanaf 1 januari 2023 naar 3% en tot slotte vanaf 1 januari 2024 een percentage van 4%.

Update corona steunmaatregelen:
Het huidige financiële steunpakket is door het kabinet met 3 maanden verlengd (juli t/m september) voor ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Een van de maatregelen hiervoor is de verlenging met een jaar van de betaalperiode van de schulden aan de Belastingdienst. Ook de TVL, NOW en TONK zijn verlengd of verruimd.
De NOW4 regeling (tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven met een omzetdaling van tenminste 20%) gaat ook gelden voor het 3e kwartaal 2021. Inhoudelijk is de regeling niet gewijzigd, waardoor voor de ondernemer max. 85% van de loonkosten worden gecompenseerd wanneer het omzetverlies 100% bedraagt. De referentiemaand hiervoor is de loonsom over februari 2021.
Ook de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt ongewijzigd voorgezet over het 3e kwartaal 2021. Ondernemingen met een omzetverlies van tenminste 30% kunnen een een vergoeding krijgen tot max. 100% van de vaste lasten. De referentieperiode voor het 3e kwartaal 2021 is het 3e kwartaal 2020 of het 3e kwartaal 2019. Dit mag de ondernemer zelf beslissen.
Neem voor de keuze van de referentieperiode vooral even contact met ons op om de meest gunstige periode met u te overleggen.

De TVL kent ook een startersregeling. Voorwaarde is dat gestart moet zijn (inschrijving bij de Kamer van Koophandel is hiervoor leidend) tussen 1 oktober 2019 t/m 30 juni 2020.

Ook de TOZO (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) is verlengd en kan worden aangevraagd bij de gemeente tot 1 oktober a.s.

Tot slot is ook de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) verlengd tot 1 oktober a.s. Bij deze regeling worden de noodzakelijke woonkosten van de ondernemer die te maken heeft met een inkomensterugval vanwege corona, deels vergoed.

Kantoor Losser:
Met ons kantoor in Losser bedienen wij inmiddels ook klanten in Twente. Onze ervaring is dat de ondernemersmentaliteit van Twente en Salland prima op elkaar aansluiten. Mocht u iemand kennen in Twente die op zoek is naar een betrokken en gekwalificeerde fiscaal adviseur, dan neemt Mendy ten Veen graag (geheel vrijblijvend) contact op met hem/haar.

Social media:
Wellicht heeft u ons al op meerdere social media kanalen voorbij zien komen, maar we zijn actief op Facebook en LinkedIn. Op deze kanalen voorzien wij u van actueel nieuws en geven wij u daarnaast ook leuke nieuwtjes uit ons team. Wij zien u graag op een van deze social media kanalen.