← Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Zomer 2023

Geplaatst op: 26 jun 2023

Alhoewel het officieel nog lente is vallen de mussen bijkans van het dak van de warmte op dit moment. Velen genieten inmiddels al van de vroege vakantie, zo ook hier op kantoor. Voor anderen zit de vakantie er hopelijk nog aan te komen.

Van enkele zaken staat inmiddels al vast dat deze gaan wijzigen in 2024 en daar willen wij u alvast op voorbereiden, want in vrijwel alle gevallen betreffen het nadelige wijzigingen:

  • Verlaging van de Energie-InvesteringsAftrek (EIA) in 2024
  • Einde STAP-budget in 2024
  • Belastingrente van 4% naar 6% per 1 juli a.s.
  • Nieuwe pensioenakkoord (voor ondernemers)
  • REMINDER: denk aan uw BTW aangifte over het 2e kwartaal in juli (i.v.m. mogelijke vakantie)

Verlaging van de EIA in 2024
Bent u van plan om binnenkort een energie-investering te doen, dan is het verstandig om uw plan naar 2023 te halen. Uit de Voorjaarsnota 2023 is gebleken dat het kabinet de EIA structureel wil verlagen. Ook het plafond van het maximale investeringsbedrag wordt verlaagd. Percentages of bedragen voor 2024 worden nog niet genoemd.

Einde STAP-budget in 2024
De scholingssubsidie van € 1.000 per werknemer, werkzoekende of ondernemer één keer per paar jaar wordt vanaf 2024 afgeschaft. Voor zover bekend zijn er nu nog 3 tijdvakken bekend waarbinnen u nog STAP-budget kunt aanvragen bij het UWV (www.stapuwv.nl). Op 3 juli, 4 september en 1 november zijn nog aanvraagmomenten. Per aanvraagmoment geldt een maximum toe te kennen budget, dus wees op tijd met uw aanvraag. Let tevens op de voorwaarden voor de aanvraag. Niet op alle cursussen, opleidingen of trainingen wordt een STAP-budget toegekend.

Belastingrente van 4% naar 6% per 1 juli a.s.
Het percentage voor de belastingrente gaat voor alle belastingen, behalve voor de vennootschapsbelasting en de bronbelasting waarvoor een ander percentage geldt, per 1 juli a.s. omhoog van 4% naar 6%. Een verhoging dus van 50%!
In onze nieuwsbrieven van dit najaar en onze eindejaars-nieuwsbrief zullen we hier extra aandacht aan besteden.

Nieuwe pensioenakkoord (voor ondernemers)
Vermoedelijk wordt per 1 juli a.s. de nieuwe Pensioenwet van kracht. Hierin zijn de volgende wijzigingen opgenomen:

  • Het opbouwpercentage voor ondernemers stijgt van 13,3% naar 30%
  • Voor de reserveringsruimte mag u tot 10 jaar terugrekenen (was 7 jaar)
  • De max. reserveringsruimte gaat naar € 38.000 (was 17% van de premiegrondslag maar maximaal € 8.065 of € 16.130 binnen 10 jaar AOW-leeftijd)
  • Inleg tot 5 jaar na de AOW leeftijd toegestaan (was tot de AOW-leeftijd)

Deze verwachte wijzigingen betekenen dat de ruimte of fiscaal aftrekbare lijfrentepremies (c.q. banksparen) in 2023 vanaf de invoering van deze wet sterk zal toenemen. Reeds toegezegd is door de minister dat de verhoogde fiscale ruimte met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 zal gelden.
TIP: aangezien de middelingsregeling per 1 januari 2023 is vervallen. Dat betekent dat de laatste periode waarover u kunt middelen: 2022, 2023 en 2024 is. Door uw inkomen over 2023 fors te laten dalen door een eenmalige inleg op uw lijfrente, maakt u mogelijkerwijs kans op middeling, wanneer er sprake zou zijn van een flinke schommeling van uw inkomen.

REMINDER: aangifte BTW 2e kwartaal
Denkt u er aan dat de meeste ondernemers onder u in juli uw BTW aangifte over het 2e kwartaal in moeten dienen? Indien u dit door ons laat verzorgen verzoeken wij u dit bijtijds aan te leveren i.v.m. uw en onze vakantieplanning?

Afgelopen maand was onze collega Jorinde 5 jaar bij ons in dienst. Wij hebben dit gevierd met een bloemetje voor haar en een heerlijke lunch.

Tot slot:
Of u nu nog op vakantie mag of bij huis bent:
wij wensen u een heerlijke zomer toe.