← Terug naar overzicht

Nieuwsbrief zomer 2024

Geplaatst op: 25 jun 2024

Dat de temperaturen (eindelijk) wat meer oplopen en we de zon vaker zien betekent dat we richting de (voor velen) zomervakantie gaan. Hieronder nog enkele zaken die wij onder de aandacht willen brengen:

  • Aanleveren administraties BTW aangiften 2e kwartaal i.v.m. vakantieplanning
  • Aanleveren loonmutaties juli/augustus i.v.m. vakantieplanning
  • Wijzigingen minimumloon
  • Subsidie praktijkleren studiejaar 2023-2024
  • Uitspraak/uitspraken Hoge Raad inzake box 3 (belasting op vermogen)

Aanleveren administratie 2e kwartaal i.v.m. BTW aangiften
Veel ondernemers moeten in de maand juli hun BTW aangifte over het 2e kwartaal indienen. Wanneer je dit door ons laat verzorgen (of controleren) verzoeken wij je vriendelijk om dit zo vroeg mogelijk in de maand juli aan te leveren! Dit in verband met zowel onze als (wellicht) jouw vakantieplanning en -bezetting. In de laatste week van juli werken wij met een minimale bezetting op ons kantoor.

Aanleveren loonmutaties juli/augustus i.v.m. vakantieplanning 
In verband met vakanties van onze werknemers willen wij graag de loonmutaties uiterlijk 18 juli a.s. ontvangen. Voor de maand augustus willen we de mutaties ook graag zo vroeg mogelijk ontvangen.
Graag de mutaties mailen naar lonen@profijtadviseurs.nl.

Wijzigingen minimumloon
Per 1 juli 2024 gaat het minimumuurloon omhoog zoals elk half jaar. Het wettelijk minimumuurloon is per 1 juli 2024 vastgesteld op € 13,68 per uur.

Subsidie praktijkleren studiejaar 2023-2024
Vanaf 3 juni 2024 tot en met 17 september 2024 kun je weer subsidie praktijkleren over het studiejaar 2023-2024 aanvragen. Heb je een praktijkleerplaats of werkplaats gehad het afgelopen jaar, vergeet dan niet subsidie aan te vragen bij RVO. Mocht je er zelf niet uitkomen dan kun je contact opnemen met ons kantoor.

Uitspraak Hoge Raad inzake box 3
De afgelopen periode heeft de Hoge Raad (HR) meerdere uitspraken gedaan over de belasting die wordt geheven over vermogen, die in de belastingaangifte wordt aangegeven in box 3. Hierin is vooral de uitspraak van 6 juni jl. de meest relevant. De uitspraak komt er vooral op neer dat de Belastingdienst niet uit mag gaan van een fictief rendement, zoals tot op heden werd gedaan, maar van een belastingheffing op het werkelijk rendement.
In deze link komen we terug op de uitspraak en de gevolgen van de uitspraak van de HR m.b.t. de heffing over overige bezittingen in box 3 (dit zijn alle bezittingen met uitzondering van betaal- en spaargelden) en de gevolgen hiervan.

Tot slot wenst ons team jou een hele fijne zomer(-vakantie) toe!