← Terug naar overzicht

Prinsjesdag 2021

Geplaatst op: 22 sep 2021

Prinsjesdag 2021, de dag waarop de belastingplannen worden gepresenteerd. In het Belastingplan 2022 zijn voornamelijk kleine wijzigingen te vinden, dit komt mede doordat het kabinet de demissionaire status heeft. Hieronder een kleine greep uit de veranderingen.

Thuiswerkvergoeding
Vanaf 1 januari 2022 komt er een mogelijkheid om als werkgever en onbelaste thuiswerkkostenvergoeding te geven. Deze vergoeding mag maximaal €2 per dag zijn. Deze regel is in het leven geroepen omdat mensen ook na de coronacrisis nog (deels) thuis willen blijven werken.

Ouderschapsverlof en inkomensafhankelijke combinatiekorting
Vanaf 2 augustus 2022 krijgen ouders 9 weken van het ouderschapsverlof volledig doorbetaald. Deze voordelige maatregel voor ouders heeft wel als gevolg dat de maximale inkomensafhankelijke combinatiekorting vanaf 2022 met €318,- wordt verlaagd.

Werkkostenregeling
In 2020 en 2021 is de vrije ruimte  voor de werkkostenregeling voor de eerste 400.000 euro in de loonsom op 3% gesteld. Dit was vooral om medewerkers in de coronacrisis een extra beloning te kunne geven. In 2022 wordt deze naar alle waarschijnlijkheid weer teruggeschroefd naar 1,7%

Milieu-investeringsaftrek
Al jaren worden bedrijven gestimuleerd om innovatieve milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen te investeren en te gebruiken. De percentages van de fiscale aftrekken  wordt vanaf 1 januari 2022 verhoogd om dit nog meer te stimuleren. De percentages gaan van 13,5%, 27% en 36% naar respectievelijk 27%, 36% en 45%.

Bevordering aanschaf emissievrije auto
De overheid wil de aanschaf van emissievrije auto’s (EV) blijven bevorderen, ook al kost het de overheid meer geld dan zij had verwacht. Daarom stelt het kabinet het volgende voor:

  • het bijtellingspercentage voor privégebruik van een zakelijke auto wordt afgebouwd zoals afgesproken in het Klimaatakkoord. In 2022 is de korting 6% en daarmee komt de bijtelling op 16% (normaal is 22%)
  • De catalogusprijs waarover de korting op het bijtellingspercentage voor emissievrije auto’s geldt, wordt verlaagd. In 2022 wordt dit €35.000 en vanaf 2023 €30.000.
  • Het budget voor de subsidieregeling voor emissievrije bestelauto’s en particuliere personenauto’s wordt verhoogd.

De eigenwoningregeling
De eigenwoningregeling wordt op drie onderdelen aangepast. De verdeling van een bestaande eigenwoningreserve en oude eigenwoningenschulden worden voortaan rechtsvaardiger verdeeld tussen de partners. Deze voordelen zijn voornamelijk van toepassing op partners met een verschillend eigenwoningverleden.

Bovenstaande wijzigingen en veranderingen zijn voorgenomen door het kabinet. Het plan moet nog worden aangenomen door de Tweede Kamer en er kunnen nog aanvullingen komen aangezien er ook onderhandelingen plaats kunnen vinden.