Juli

Financial- of operational lease?

Geen Reacties »

Financial lease Er is sprake van financial lease als aan de hiernavolgende voorwaarden wordt voldaan: Het goed staat u als gebruiker feitelijk ter beschikking voor de periode die overeenkomt met de economische levensduur van het goed. Als er aan u als gebruiker beperkingen zijn opgelegd, mogen deze slechts dienen tot zekerheid voor de betaling. De kosten van gebruik, onderhoud en verzekering zijn vanaf het moment van afgifte van het goed…

Lees Meer