Financial- of operational lease?

Geen Reacties »

Financial lease

Er is sprake van financial lease als aan de hiernavolgende voorwaarden wordt voldaan:

Het goed staat u als gebruiker feitelijk ter beschikking voor de periode die overeenkomt met de economische levensduur van het goed. Als er aan u als gebruiker beperkingen zijn opgelegd, mogen deze slechts dienen tot zekerheid voor de betaling. De kosten van gebruik, onderhoud en verzekering zijn vanaf het moment van afgifte van het goed voor uw rekening en u draagt tevens het risico van waardevermindering en tenietgaan. U mag het bedrijfsmiddel op uw balans zetten en op de kostprijs afschrijven. Naast de rente en de winstopslag in de leasetermijnen, kunt u dus ook de afschrijving als kostenpost opvoeren. Als gebruiker krijgt u het recht om het goed na afloop van de leaseovereenkomst voor een symbolisch bedrag te kopen. Tijdens de looptijd van het contract heeft u steeds het recht om de juridische eigendom te verkrijgen door betaling van de toekomstige leasetermijnen en het hiervoor bedoelde aankoopbedrag. Gedurende de looptijd kan het leasecontract niet eenzijdig beëindigd worden. Financial lease is in principe voor de btw een levering. Dit betekent dat de btw bij de (af)levering meteen aftrekbaar is.

Operational lease

Operational lease lijkt meer op huur. De contractperiode is namelijk korter dan de economische levensduur. De leasemaatschappij is dan verhuurder van het goed en is zowel juridisch als economisch eigenaar. Het goed en de schuld komen niet op uw balans voor. De termijnbedragen die u aan de leasemaatschappij moet betalen, komen rechtstreeks in mindering op uw winst. Uw aflossingsverplichting blijkt dus niet uit uw balans. Voor de btw is bij operational lease sprake van een doorlopende dienst die wordt beschouwd als verhuur. Iedere leasetermijn bevat dus een bedrag aan btw. Alleen bij financial lease heeft u recht op investeringsaftrek.

Tip: Soms is het mogelijk om tussentijds te switchen van operational lease naar financial lease en andersom. Daardoor kunt u wellicht optimaal profiteren van de investeringsaftrek.

Laat een reactie achter

*
*