Loonscan

Besparing op uw loonkosten gegarandeerd!

Dat profijt adviseurs een proactief kantoor is, wordt misschien wel het best bewezen met onze eigen loonscan, wat onze klanten gegarandeerd loonvoordeel oplevert. We werken de loongegevens door en richten onze pijlen met name op de onbelaste vergoedingen, in plaats van het brutoloon.

profijt adviseurs ziet bijvoorbeeld vaak dure betalingen van snipperdagen. De werkgever ervaart hoge sociale lasten en de werknemer houdt er netto niet zo veel aan over. Dat kan voor beide partijen een stuk beter worden geregeld via het zogenaamde ‘cafetariastelsel’. Dit systeem biedt de mogelijkheid om brutoloon uit te ruilen tegen nettoloon.